Original Kvistlack

Artikelnummer ?

Produktinformation


Original Kvistlack är avsedd för inomhus bruk och ska omröras väl före användning. Ytan ska vara ren och torr. Eventuellt överskott av kåda/harts på ytan skrapas bort före behandling. För att uppnå bästa isolering görs två appliceringar kvist för kvist. Första skiktet spärrar, andra förseglar. Applicera Original Kvistlack i tunna skikt. Måla inte under +5 ºC.